Για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της Ιατρικής Εργασίας απαιτείται άσκηση τεσσάρων ετών.

Από αυτά:

 1. 28 μήνες κλινικής άσκησης από τους οποίους:
  • 15 μήνες αφορούν κλινική άσκηση στην Παθολογία
  • 6 μήνες αφορούν κλινική άσκηση στην Πνευμονολογία
  • 1 μήνας αφορά άσκηση σε εξωτερικό οφθαλμολογικό ιατρείο νοσοκομείου
  • 2 μήνες αφορούν άσκηση σε εξωτερικό δερματολογικό ιατρείο νοσοκομείου
  • 1 μήνας αφορά άσκηση σε εξωτερικό ΩΡΛ ιατρείο
  • 3 μήνες αφορούν άσκηση σε εξωτερικά ιατρεία επειγόντων και τακτικών περιστατικών ορθοπαιδικών νοσοκομείων ή ορθοπαιδικών κλινικών τριτοβάθμιων νοσοκομείων.

 2. 12 μήνες θεωρητική κατάρτιση, στους οποίους περιλαμβάνονται:
  • Θεωρητική διδασκαλία
  • Εργαστηριακή εκπαίδευση
  • Προετοιμασία διπλωματικής εργασίας

 3. 8 μήνες πρακτική άσκηση από τους οποίους οι 6 σε επιχείρηση ή υπηρεσία, όπου λειτουργεί οργανωμένη υπηρεσία Ιατρικής της Εργασίας και οι 2 σε επιθεωρήσεις εργασίας ή το ΚΥΑΕ του Υπουργείου Εργασίας.