Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία τα καθήκοντα του Ιατρού Εργασίας καθορίζονται μέσα από πληθώρα Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που συνοψίζονται εδώ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας δεν περιορίζονται μόνο στην υποχρεωτικότητα μιας εξέτασης έναντι της νομοθεσίας, αλλά επεκτείνονται με βάση τις αρχές της διεθνούς βιβλιογραφίας. Επίσης, παρέχουμε ιατρικές υπηρεσίες για θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής, καθώς και Δημόσιας Υγείας. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε:

  • Διενέργεια ιατρικών εξετάσεων: ακοογράφημα, σπιρομέτρηση, ωτοσκόπηση, εξέταση όρασης (vision test), καθώς και άλλες ειδικές ιατρικές εξετάσεις ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης
  • Διαχείριση θεμάτων περιβαλλοντικής υγιεινής
  • Διενέργεια ιατρικών εκθέσεων επί θεμάτων επαγγελματικών νοσημάτων
  • Εκτίμηση ζητημάτων Δημόσιας Υγείας